Budapest
+36706215708
hello@fmvszerviz.hu

Szakterületek

 

Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

   A  B  C  D  E
 1.  Szakterület/rész-szakterület megnevezése  Szakterület/
részszakterület jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum követelmény
és az ezzel
egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
 2.  Építési szakterület  MV-É Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
 okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök,

építészmérnök, építőmérnök,

 3 év

4 év

 3.  Építési szakterület részszakterülete  MV-É-R  Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.  szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakközépiskola
 5 év
 4.

 

 Építési szakterület
műemléki
részszakterülete
 MV-É-M  Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék építmény esetén.  okleveles építészmérnök  5 év

 

  1. rész

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

   A  B  C  D  E
 1.  Szakterület/rész-szakterület megnevezése  Szakterület/
részszakterület
jelölése
 Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni  Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség
 Szakmai
gyakorlati
idő
 2.  Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület  MV-M  Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.  okleveles építőmérnök,

építőmérnök

 3 év

4 év

 3.  Építménygépészeti szakterület  MV-ÉG  Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül.  okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány,

gépészmérnök épületgépész szakirány

 3 év

4 év

 4.  Építménygépészeti szakterület részszakterülete  MV-ÉG-R  Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig.  szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakközépiskola
 5 év
 5.  Építményvillamossági szakterület  MV-ÉV  Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.  okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

 3 év

4 év

 6.  Építményvillamossági szakterület részszakterülete  MV-ÉV-R  Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérő készülékéig – szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése  szakirányú felsőfokú technikus,
villamosipari technikus
 5 év

 

  1. rész

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

   A  B  C  D  E
 1.  Szakterület/rész-szakterület
megnevezése
 Szakterület/
részszakterület
jelölése
 Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni  Képesítési minimum követelmény
és az ezzel egyenértékű
szakképzettség
 Szakmai
gyakorlati
idő
 2.  Közlekedési építmények szakterület  MV-KÉ  Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan
kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.
 okleveles építőmérnök,

építőmérnök,
mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök

 3 év

4 év

 3.  Közlekedési építmények szakterület részszakterülete  MV-KÉ-R  A közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak,
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.
 közlekedésépítő technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,
hídépítő technikus,
mélyépítő technikus
 5 év
 4.  Vasútvillamossági építmények szakterület  MV-VV  A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
 okleveles villamosmérnök, okleveles közlekedésmérnök,

villamosmérnök, közlekedésmérnök

 3 év

4 év

 5.  Vasútvillamossági építmények szakterület részszakterülete  MV-VV-R  A vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott
építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők,
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.
 vasút-villamossági technikus,
vasútgépészeti technikus
 5 év
 6.  Hírközlési építmények szakterület  MV-TE  A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-
szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.
 okleveles építőmérnök,

építőmérnök,
villamosmérnök,
mérnök-informatikus

 3 év

4 év

 7.  Hírközlési építmények szakterület részszakterülete  MV-TE-R  A hírközlési építmények szakterületnél (MV-TE-R) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (pl. autópálya), valamint vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél.  szakirányú építőipari technikus,
szakirányú építőipari szakközépiskola,
távközlési technikus
 5 év
 8.  Távközlési építmények villamos-szerelése szakterület  MV-TV  A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-
szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.
 okleveles villamosmérnök

villamosmérnök

 3 év

4 év

 9.  Távközlési építmények villamos-
szerelése szakterület részszakterülete
 MV-TV-R  A távközlési építmények villamos-szerelése szakterületnél (MV-TV)
meghatározott építmények szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését.
 villamosipari technikus
távközlési technikus
villamosipari szakközépiskola
 5 év
 10.  Vízgazdálkodási építmények szakterület  MV-VZ  Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.
 okleveles építőmérnök,

építőmérnök,
mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,
csatornázás mérnök

 3 év

4 év

 11.  Vízgazdálkodási építmények szakterület részszakterülete  MV-VZ-R  A vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi
korlátozásokkal:
a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása.
 vízügyi technikus,
vízközműépítő technikus,
mélyépítő technikus
 5 év
 12.  Bányászati építmények szakterület  MV-B  Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.  okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki,
okleveles gáz- és olajipari mérnök,
okleveles gépészmérnök,

bánya- és geotechnikai mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
gépészmérnök

 3 év

4 év

 13.  Bányászati építmények szakterület részszakterület  MV-B-R  A bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.  gépipari technikus
gépipari szakközépiskola
 5 év
 14.  Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermékvezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület  MV-GO  A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.  okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
okleveles gépészmérnök,

gáz- és olajipari mérnök

 3 év

4 év

 15.  Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület részszakterülete  MV-GO-R  A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.  gáz- és olajipari technikus,
gépésztechnikus,
gépipari szakközépiskola
 5 év
 16.  Energiaellátási építmények szakterület  MV-EN  Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.  okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
okleveles vegyészmérnök

gépészmérnök,
energetikai mérnök, vegyészmérnök

 3 év

4 év

 17.  Energiaellátási építmények szakterület részszakterülete  MV-EN-R  Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.  vegyész technikus, gépésztechnikus, vagy szakközépiskola  5 év
 18.  Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület  MV-EN-A  Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése.  okleveles építőmérnök  5 év
 19.  Távhővezetékek és berendezések építése szakterület  MV-TH  Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése.  okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,

gépészmérnök,
energetikai mérnök

 3 év

4 év

 20.  Távhővezetékek ésberendezések építése szakterület részszakterülete  MV-TH-R  Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős műszaki vezetése.  gépész felsőfokú technikus  5 év
 21.  Villamosság szakterület  MV-VI  Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.  okleveles villamosmérnök,

villamosmérnök

 3 év

4 év

 22.  Villamosság szakterület részszakterülete  MV-VI-R  Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.  villamosipari technikus  5 év